Licencje i wdrożenia

Technologia bezhalogenowych uniepalniaczy tworzyw polimerowych, wdrożenie w skali 2000t/r w Z.Ch. Alwernia S.A. 2013
 
Modernizacja technologii otrzymywania siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla 2012
 
Technologia wraz z licencją dla instalacji krystalizacji i obróbki siarczanu amonu z dostawą projektu procesowego (BASIC DESIGN) 2012
 
Usprawnienie pracy instalacji do rozdziału odpadowej mieszaniny wodno-olejowej 2009
 
Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania pomocy filtracyjnych z ekspandowanych perlitów 2009
 
Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych 2008
 
Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska i efektywnych ekonomicznie technologii przerobu kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe 2007
 
Instalacja pilotowa do ciągłej krystalizacji próżniowej trioksanu w skali 1/4 technicznej 2006
 
Technologia otrzymywania trioksanu metodą krystalizacji próżniowej - skala półtechniczna 2005
 
Nawóz ciekły do dokarmiania rzepaku (na podstawie patentu polskiego PL 201287) 2005
 
Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji ciekłego nawozu polifosforanowego typu NP 10-34-0, Instytut Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, Zakład Produkcji Małotonażowych 2005
 
Modernizacja instalacji do produkcji saletry potasowej z chlorku potasu i saletry sodowej 2004
 
Opracowanie technologii wytwarzania polifosforanu melaminy z kwasu polifosforowego według PL 195373 2003
 
Likwidacja odcieków i osadów dennych w kwaterze nr 9 wysypiska śmieci w Jelczu-Laskowicach 2003
 
Wytwarzanie mieszanek nawozowych na drodze blendingu 2003
 
Supersorbent z glinokrzemianów warstwowych 2003
 
Uruchomienie produkcji małotonażowej preparatu do uszczelniania ceramiki ogniowej 2003
 
Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania nowego gatunku wypełniacza krzemionkowego 2003
 
Technologia otrzymywania roztworu siarczanu żelaza(III) z roztworów potrawiennych 2002
 
Opracowanie technologii dostosowania jakości stałych produktów ubocznych z produkcji węglanu sodu do wymagań procesu odsiarczania gazów odlotowych z energetyki 2002
 
Przemysłowe wykorzystanie technologii pn. "Bezodpadowa metoda otrzymywania sorbentów mineralnych z naturalnych glinokrzemianów warstwowych" 2001
 
Uruchomienie małotonażowej produkcji zielonego tlenku chromu(III) o podwyższonej czystości 2001
 
Wdrożenie bezodpadowej technologii wytwarzania trójtiowęglanu sodu przeznaczonego do usuwania metali ciężkich ze ścieków 2001
 
Opracowanie i wdrożenie przemysłowej produkcji nowych nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem lokalnych surowców magnezowych 2000